Összetétel

A „Füredi Lúgos” ANTSZ Laboratórium által elvégzett kémiai vizsgálatának eredménye.

pH 9,14
Kálcium 31,7 mg/L
Magnézium 24,1 mg/L
Nátrium 92,5 mg/L
Kálium 0,56 mg/L
Mangán 118 mcg/L
Vas < 30 mcg/L
Ammónium ion 0,49 mg/L
Nitrát <1,0 mg/L
Nitrit 0,03mg/L
Kötött aktív klór <0,1 mg/L
Szabad aktív klór <0,1 mg/L
Fajlagos vezetőképesség 540 mcS/cm
KOI 1,28 mg/L
Szag szagtalan
Szín színtelen  <5 PI mg/L
Íz nincs íze

Honnan tudjam, hogy mennyire szennyezett a víz, amit iszom?

Szeretnék letisztázni egy félreértelmezett adatot. Sokszor a víz tisztaságát (szennyezettségét) a vízben található teljesen oldott anyagok (Total Dissolved Solids – TDS) alapján ítélik meg. Ez abszolút helytelen, mert félrevezeti a szakmában nem járatos embereket, így az ásványi anyagokban gazdag vizet tévesen szennyezettnek kiáltják ki.

TDS értékét mg/l-ben adják meg és ez rendszerint a víz fajlagos vezetőképességének a 2/3-a, hiszen a víz vezető képességét a benne oldott ásványi anyagok határozzák meg! „Füredi Lúgos” esetén ez 540*2/3=360 mg/l lenne.

Mivel a vízben található szerves és szervetlen anyagok összetétele rendkívül változatos, ezért  a víz szennyezőanyag tartalmának kifejezésére körülményes lenne a hagyományos mértékegységek használata. Ehelyett egyéb mérőszámokat alkalmaznak, mint például a kémiai oxigénigény (KOI) .

KOI magába foglalja az összes – adott körülmények között oxidálható – főleg szerves (biológiailag bontható és bonthatatlan szerves anyag) és az oxidálható szervetlen anyag mennyiségét is.

A „201/2001. (X. 25.) Kormány Rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szerint a KOI határértéke 5,00 mg/l . „Füredi Lúgos”-nál ez 1,28mg/l!!!

Minél magasabb ez az érték annál szennyezettebbnek mondható a víz és ez alapján lehet igazán megítélni, hogy egy ivóvíznek milyen a minősége.

Összegezve: a víz szennyezettsége a benne lévő szerves anyagok mennyiségétől és nem a benne lévő szervetlen (oldott ásványi anyag) mennyiségétől függ.  A víz szennyezettségét a KOI index mutatja, a vízben oldott anyagok mennyiségét TDS érték határozza meg és a kettőnek semmi köze egymáshoz.